Skip to main content

Tidningen Mitt i Haninge uppmärksammar arbetet med Haninge Entré och har intervjuat verksamhetsledare Philippa Staffas som berättar om det senaste som är på gång.

-Just nu fylls platsen med växtlighet, möbler och olika aktiviteter. Haninge Entrés ambition är att de som passerar ska få en ny relation till platsen, en känsla av att det är en plats de tycker om och vill hänga vid.”

Läs artikeln här.