Skip to main content

Genom konst, kreativitet och samspel kan vi bidra till platsens utveckling. Därmed erbjuds nu möjligheten till gratis korttidskontrakt i Handenterminalens före detta slöjdsalar. Lokalen ligger centralt belägen i anslutning till Handens pendelstation, endast 25 minuter från Stockholms innerstad.

Utlysningen är ett samarbete mellan fastighetsbolaget Revelop, platsorganisationen Haninge entré samt Kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun.

Vi vänder oss till kulturarbetare, konstnärer, aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna, enskilda utövare/grupper, produktionskollektiv, avgångselever från konstutbildningar, sociala entreprenörer, föreningar och andra som arbetar inom fältet för kultur, konst och sociala innovationer.

Kontraktet löper 15 september – 31 december 2022.

Läs mer och ansök via denna länk.