Skip to main content

Vi ville skapa ett konstverk till Haninge entré och samtidigt lyfta den gråa betongmuren som står här i området. För att skapa engagemang och inkludering gjordes verket tillsammans med människor som bor och vistas i området. Dessutom är det personer från Haninge som stått modell för siluetterna säger Philippa Staffas, verksamhetsansvarig på Haninge entré.

Sedan i september har ca 70 Haningebor samlats varje tisdag för att tillsammans skapa 13 mosaiksiluetter samt ett 70-tal mosaiklöv, som tillsammans bildar det nya konstverket vid Haninge entré. Arbetet har letts av Remakebolaget som är specialiserade på social offentlig konst i form av stora mosaiker.

– Mosaik är ett fantastiskt material där alla människor, oavsett ålder, språk, eller förkunskap kan skapa tillsammans och det blir ett riktigt fint resultat menar Helen Rydberg, konstnärlig ledare på Remakebolaget.

Initiativet till projektet kommer från Haninge entré som arbetar med platsutveckling i området runt Haninge central (f.d. Handenterminalen). Haninge entré drivs av den ideella organisationen Centrum för AMP som arbetar med att utveckla offentliga rum. Det övergripande uppdraget med Haninge entré är att göra platsen trevligare och tryggare.

Haninge entré finansieras av Haninge kommun och fastighetsägarna i området. Revelop som äger Haninge Central har utöver grundbidraget varit med och finansierat mosaikprojektet.

-För oss är det viktigt att bidra till en trygg, trivsam och inkluderande miljö i området runt de fastigheter som vi äger, så detta var en självklarhet för oss att stötta, säger Philip Eriksson, regionchef, Revelop.

Vernissage av På väg(g) blir den 11 november kl. 15 då verket kommer invigas av Centrum för AMPs ordförande Fredrik Reinfeldt samt Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

Tid: 11 nov kl 15:00

Plats: Haninge entré (mellan bussterminalen och Pendelstationen i Handen)