Skip to main content

Haninge entré arbetar för att göra det offentliga rummet vid Handenterminalen till en bättre plats. Vi gör det genom konst och kultur, växter och möbler, food trucks och aktiviteter.

För att utveckla platsen vill vi bjuda in dig som bor eller verkar i området till en invånarpanel. Vi vill höra vad personer som vistas i området tycker saknas, vad ni tycker görs bra och vad som kan göras bättre. Med dina inspel hoppas vi kunna verka för en utveckling som gör att fler känner sig välkomna på platsen.

Invånarpanelen träffas fyra gånger om året.

  • 28 mars kl. 18
  • 30 maj kl. 18
  • 29 augusti kl. 18
  • 21 november kl. 18

Haninge entré är en ideell verksamhet som arbetar i nära samverkan och med och finansierad av Haninge Kommun, Ica Maxi Haninge och fastighetsägare runt Handenterminalen. Vi har mandat att anordna aktiviteter och evenemang på platsen, aktivera platsen genom spel, food trucks, möbler och liknande samt göra vissa mer permanenta gestaltningar i form av växtlighet, installationer och konst, inom ramen för en begränsad budget.

Vill du vara med?

Välkommen att kontakta oss på ideboxen@haningeentre.se.