Skip to main content

Dubbelt så många stannar vid Haninge entré nu i jämförelse med för ett år sen. Upplevelsen av störande beteende har minskat med över 30 procent och skadegörelsen har minskat med 40 procent. Attraktiviteten har ökat enlig förbipasserande och det finns fler meningsfulla aktiviteter på platsen nu än för två år sedan. Det är några av resultaten efter Haninge entrés 2-åriga pilotprojekt i Handen.

-Vi är otroligt stolta över vad vi åstadkommit med att levandegöra Haninge entré. Vi har tagit platsen
på en resa från att vara en passage folk skyndsamt tagit sig igenom till en mötesplats där människor vill dröja kvar, säger Helena Olsson, vd Centrum för AMP. Men det är en lång väg kvar för platsen som ska bli
epicentrat i den regionala stadskärnan i Haninge. Vi hade gärna fortsatt tills jobbet var klart.

Centrum för AMP arbetar med platsutveckling på olika platser i Sverige. Syftet är att öka tryggheten i offentliga rum genom att göra platser mer attraktiv med etableringar, grönska, evenemang och aktiviteter. I januari 2022 startade vi ett 2-årigt pilotprojekt vid Handenterminalen där kommunen tillsammans med fyra fastighetsägare gick in och finansierade den lokala platsorganisationen Haninge entré. Här har vi jobbat med en yta som är en passage från pendeltåget samt en torgyta mellan pendeltågs-stationen och busstationen i centrala Handen. Vid tillträdet hade platsen ett rykte om sig att vara otrygg, det var mycket skadegörelse och klotter i området samt att kommunens arbete med markbeläggning och belysning inte var klart.

Under två år har vi jobbat med närvaro på platsen 6 dagar i veckan året om. Hittills har det anordnats över 160 aktiviteter, ett 70-tal evenemang och 14 olika utställningar utöver basverksamheten bestående av food trucks, spel och möbleringar.

-Vi har fått otroligt mycket glada tillrop från människor som jobbar och bor i området och vi ser att människor nu har en anledning att stanna upp en stund på platsen, vilket i sin tur skapar trygghet, säger Philippa Staffas, verksamhetsansvarig för Haninge entré.

Haninge entré har haft en budget på 3,5 miljoner per år där 1,5 miljoner finansierats av Haninge kommun och resten av fastighetsägarna Revelop, SBB, Riksbyggen och Niam samt ICA Maxi. Samtliga fastighetsägare var beredda att fortsätta att finansiera sin del, men eftersom verksamheten bedrivs på offentlig plats kan inte AMP-modellen tillämpas om inte kommunen är en del i samarbetet.

-Vi är väldigt glada för att våra finansiärer gett oss chansen att genomföra pilotprojektet här i Haninge. Det har varit en fantastisk möjlighet att få implementera AMP-modellen och se hur teorin verkligen fungerat i verkligheten. säger Philippa Staffas. Förhoppningsvis har vi lagt en bra grund som nu kommunen kan jobba vidare med.

– Genom arbetet med Haninge entré har vi fått ett kvitto på att vår unika modell fungerar och att det även går att visa resultat på så kort sikt som två år. Vi har lärt oss mycket, och våra erfarenheter och lärdomar tar vi nu med oss till nya platser som vi kommer jobba med framåt, säger Helena Olsson, vd för Centrum för AMP.

Verksamheten avvecklas i slutet av december och i början av 2024 kommer Centrum för AMP publicera en slutrapport för pilotprojektet Haninge entré.