Skip to main content

I den här rapporten summerar vi den verksamhet som bedrivits enligt AMP-modellen varje dag året runt under 2023 vid Haninge entré. Rapporten beskriver både de effekter som verksamheten har haft på platsen i form av ökad trygghet, trivsel och gemenskap men också hur verksamheten tagit sig an platsens specifika utmaningar. 

– Vi vill dela med oss av våra metoder och erfarenheter från den operativa verksamheten att ta hand om en plats. Rapporterna fungerar lika mycket som en återkoppling till våra lokala partners i form av kommuner och fastighetsägare som en inspirationskälla och summering av insikter för den som är nyfiken på hur platsaktivering fungerar i praktiken.

– Vi hoppas kunna inspirera fler att satsa på platsaktivering i offentliga rummet. Vi är ett kunskapscenter och delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter och hur vi hanterat olika utmaningar. Vi har en hög ambitionsnivå. Vår vision är att få alla människor att alltid känna gemenskap och trygghet på offentliga platser, säger Helena Olsson, VD på Centrum för AMP