KONTAKT

Idéhubben

I pendelgången ligger vår lokal, Idéhubben. Lokalen fungerar som kontor för verksamhetsledningen och som samlingsplats för organisationer som är med och samarbetar kring utvecklingen av Haninge entré.

Verksamhetsledning

Philippa Staffas
Verksamhetsledare
philippa.staffas@haningeentre.se
Telefon: + 46 073 085 09 88

Karoline Hermansson
Eventkoordinator
karoline.hermansson@haningeentre.se
Telefon: + 46 073 086 55 31

Idéboxen

Har du idéer, synpunkter och förslag som kan bidra till att Haninge entré blir en rolig plats att vara på? Skicka då ett mejl till:
ideboxen@haningeentre.se