Skip to main content

Färg, design och rum i rummet lockar fram besökarnas leklust, bidrar till folkliv och ökad gemenskap. Möbler, mattor och spel i unikt AMP-mönster, anpassat till platsernas identitet höjer trivselkänslan och skapar en mysig miljö.

”Vi var här häromdagen och spelade hela familjen och kom tillbaka idag igen för
att spela på detta spel, så kul att man kan vara många samtidigt”,
säger en besökare.

Centrum för AMP har arbetat med gestaltning och etablering, aktivering, aktiviteter och evenemang i ett par år vid Haninge entré intill Handenterminalen och vid Forumtorget i Uppsala. Nu tas nästa steg genom ett designsamarbete där Studio Era och Centrum för AMP har skapat en designkollektion med spel, möbler och mattor för att levandegöra offentliga rum och locka fram besökarnas leklust.

Centrum för AMP har inlett ett samarbete med Studio Era som är landskapsarkitekter med fokus på att skapa möjligheter för möten, lek och aktivitet. Utifrån Centrum för AMPs erfarenheter från Uppsala och Haninge identifierades ett behov av att utveckla spel och möbler anpassade till offentliga rum i stadsmiljöer. Det som finns på marknaden är ofta anpassat till lekplatser eller för kommersiellt/privat bruk. Dessutom är spelen inte tillverkade för att stå ute dygnet runt, över alla säsonger.

Studio Era fick i uppdrag att rita, producera och designa fotbollsspel och sittmöbler utifrån platsernas behov. Studio Era tog fram en designkollektion med specialtillverkade spel, möbler och ett unikt AMP-mönster. Mönstret har olika färger på respektive plats, anpassat till platsernas identitet. AMP-mönstret finns också på mattor som tillverkats av Bergo Flooring.

”Kollektionen fyller flera syften som är viktiga i ett platsutvecklingsarbete. Möblerna skapar rum i rummet, kollektionen adderar färg till stadsrummet och interaktiva element bidrar till att människor stannar längre på platsen och bidrar till folkliv.” – Philippa Staffas, verksamhetsledare Haninge entré.

”Vi gillar AMPs tillvägagångssätt och metod. Att se till platsens förutsättningar och förädla den inte bara genom design och fysiska tillägg utan också med sociala interventioner. Det är vägen framåt. Mönstret, möblerna och spelet bygger på formen av en portal. En entré och en inbjudan.” – Fredrik Matz, Landskapsarkitekt Studio Era.

Här är några av kommentarerna från besökare i Haninge: ”Är det verkligen helt gratis att spela? Vart betalar man?” och ”Such a nice thing for the whole family to do”.

”Med egen design och mönster vill vi skapa igenkänning, folk ska känna att här är en AMP. Sedan vill vi såklart locka till spontana leenden både hos de som passerar och ser en färgklick på platsen och hos de som har skoj när de spelar. Vårt exklusiva mönster och design kommer vi att ta vidare för andra produkter till de platser där vi är verksamma.” -Helena Olsson, VD Centrum för AMP.

Om Centrum för AMP:

Centrum för AMP grundades 2019 och är en idéburen organisation som utvecklar och tar hand om offentliga rum utifrån den så kallade Affärs- och medborgarplatsmodellen (AMP-modellen). AMP-modellen är en platsutvecklingsmodell som syftar till att skapa trivsamma och trygga platser. Verksamheten bedrivs på en avgränsad plats, till exempel ett torg. Där etablerar Centrum för AMP lokala platsorganisationer som arbetar med aktivt omhändertagande och närvaro året runt. Genom gestaltning och etablering, aktivering, aktiviteter och evenemang skapar vi ett utbud på platsen som gör att många olika grupper trivs och vill vistas där. På så vis bidrar Centrum för AMP till den grundläggande nivån av proaktivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en plats. www.centrumforamp.se